Artikler

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Begrænsning af dobbeltuddannelse

I november 2016 vedtog politikkerne aftalen omkring begrænsning på dobbeltuddannelse, som betød at man kunne tage én fuldt statsfinansieret videregående uddannelse. På grund af meget kritik ændrede politikkerne aftalen.

Fra og med sommeroptagelsen i 2017 blev den justeret begrænsning på dobbeltuddannelse taget i brug. Det gør, at der fremover vil være færre inden for de første 6 år, som kan begynde en ny videregående uddannelse på samme niveau, som der allerede er taget.

Denne begrænsning gør, at der skal gå 6 år efter endt uddannelse, før man kan starte på en ny af samme niveau. Hvis man tog en bachelor, så skal der gå 6 år før man kan tage en ny bachelor, eller hvis man vil tage to kandidater.

Dispensationer og undtagelser

Det er muligt at få dispensation, så man kan starte en ny uddannelse. Der er også enkelte uddannelser, der er undtaget for denne lov.

  1. Man kan få dispensation, hvis man af helbredsmæssige årsager ikke kan anvende en tidligere gennemført uddannelse.
  2. Man kan også få dispensation, hvis man har taget en uddannelse, der er ”forældet”, altså hvis uddannelsen har ændret sig markant eller er bortfaldet.
  3. Derudover er der nogle uddannelser, der er undtaget pga. et særligt arbejdsmarkedsbehov, de har ikke nogen nævneværdig arbejdsløshed.

Nogle af de uddannelser, som er undtaget fra begrænsningen i 2017 og 2018 er bl.a. Installatør VVS, It og økonomi, datalogi, forsikringsmatematik, matematik, revision og byggeri. Denne liste over undtaget uddannelser bliver justeret hvert andet år. Hvis du vil se hele listen, findes den her: https://ufm.dk/

Hvorfor?

Begrænsningen af dobbeltuddannelse fører til, at der årligt bliver en merindtægt 308 millioner kroner, som man vil bruge til et tryggere dagpengesystem. Derudover er der endnu en merindtægt på 129 millioner kroner, hvor partierne er enige om, at 76 millioner kroner skal styrke sprogområdet, 48 millioner kroner til iværksætteri og de sidste 5 millioner kroner skal udvikle systemet, hvis der er uddannelsesbrud.

Tidligere har der også været anvendt penge til en kvalitetspulje, denne kvalitetspulje bortfaldt fra den 31. januar 2017.

Politikker, der går ind for uddannelsesloftet, mener at staten kun skal betale for en uddannelse, som er på samme niveau, ellers kan folk blive ved med at uddanne sig.

Der skal tilføjes, at der er en undersøgelse for at man kunne selv betale for en uddannelse.

Kritik

Uddannelsesloftet modtager massiv kritik fra studerende. Man er nu bange for at begå et forkert valg af uddannelse, hvis man nu ændrer holdning efter man er færdig. Flere og flere studerende vil droppe ud af en uddannelse, hvis de fortryder og det fører til at staten skal betale for en masse halvfærdige uddannelser. Hvis en studerende ikke kan nå at droppe ud, og ender med en uddannelse, som ikke var ønskescenarie, så får vi uengagerede og umotiverede medarbejdere. Samtidig vil folk hoppe fra arbejde til arbejde, og flere måske bare ende på dagpenge, som staten skal betale. Hvis man som studerende fik den frihed, der var, så kunne man have sparet de penge.

Studerende synes det er positivt, at man kan tage flere uddannelser, og de mener at pga. uddannelsesloftet vil man ende med folk, der ikke er ordentligt uddannet.

Der også politikkere, som er modstander af denne begrænsning af dobbeltuddannelse. Bl.a. har SF prøvet flere gange at få uddannelsesloftet fjernet, men uden held.

På Facebook er der en gruppe, der siger nej til uddannelsesloft, hvor der samtidig er startet en indsamling, så man kan få borgerforslaget behandlet i folketinget.

Tidligere minister Eva Kjer Hansen, siger at det er et underligt signal at sende til de unge studerende. Samtidig tilføjer hun, at uddannelse er et vigtigt råstof i Danmark. Der er brug for at uddanne sig mere, man skal ikke uddanne sig mindre.

Uddannelsesloftet vil møde endnu mere kritik med tiden, og der bliver langet mere ud efter politikkerne.