Artikler

Erstatning aflyst fly

erstatning aflyst fly

Hvis dit fly er blevet aflyst, vil du under nogle forhold være berettiget til at søge kompensation. Der er et regelsæt for og hvornår man er berettiget for erstatning for aflyst fly. Regelsættet er udstedt af EU kommissionen i 2004 og sikrer at man, som flypassager, har rettigheder når fly bliver forsinket eller aflyst.

Er dit fly blevet aflyst, er det for det første flyselskabets ansvar at informere om dette.
Hvis et fly bliver mindst 3 timer forsinket vil dette desuden blive betegnet som en aflysning.

Lige så snart at flyselskabet aflyser et fly er det deres pligt at sørge for at få dette kommunikeret ud til passagerne hurtigst muligt. Hvis dit fly er aflyst, vil du, foruden erstatning for aflyst fly, have krav på at få en af følgende:

 1. Tilbagebetaling af flybillet
 2. Har du mellemlandet kan du kræve at få et fly til afrejse destinationen
 3. At få omlagt din rejse hurtigst muligt
 4. Ny rejse på en selvvalgt dato

Når du har taget en beslutning og meddelt denne til flyselskabet, er det ikke muligt at ændre dit valg.

Din ret til erstatning for aflyst fly

Ofte vil man være berettiget til at søge erstatning for aflyst fly. Hvilket beløb man er berettiget til, vil variere men overordnet set vil man ifølge Dansk Flyjælp være berettiget til:

 • 250€ hvis længden på rejsen er max 1.500 km.
 • 400€ hvis længden på rejsen er min. 1.500 km.
 • 400€ hvis længden på rejsen er mellem 1.500-3.500 km. og uden for EU
 • 600€ ved længden på rejsen er mere end 3.500 km. og uden for EU

Foruden at kunne søge erstatning for aflyst fly vil det være flysleskabet, som skal betale regningen for de måltider, overnatninger og transport mellem lufthavn og hotel, som er nødvendige mens man venter på at få en ny rejse. Retningslinjerne for hvornår man er berettiget til hvad, er hvorvidt, det er nødvendigt og retfærdigt, men man kan tage følgende som udgangspunkt:

Er du blevet forsinket til din destination med mindst 2 timer, vil du have ret til:

 • Betalt måltid og forfriskninger
 • Betalt opkald

Er du blevet forsinket til din destination med mere end 5 timer, vil du desuden have ret til:

 • Betalt overnatning, hvis nødvendigt
 • Transport (taxi, tog, bus) til lufthavnen

Det er ikke altid at flyselskabet tilbyder at betale for mad, hotel mv. i første omgang, og derfor kan du være nød til at lægge ud for dette selv, også søge refusion af dette samtidig med at du søger om erstatning for aflyst fly. Det kan derfor også være en god idé at lade en professionel virksomhed tage sig at erstatningskravet, da flyselskaberne ikke altid er medarbejdsvillige, og du derfor kan ende med at betale alt fra egen lomme.

Hvornår kan du ikke søge erstatning

Selvom at din akutelle sag stemmer overens med at du bør være berettiget til erstatning for aflyst fly, er det dog ikke sikkert at du er erstatningsberettiget. Dette skyldes at flyselskaberne ved visse omstændigheder kan fralægge sig ansvaret for at udbetale erstatning for aflyst fly, såfremt at de omstændigheder som var skyld i at flyet blev aflyst, er uden for flyselskabet hænder. Altså hvis ikke flysleskaber kunne have gjort noget for at have undgået situationen, herunder hører situationer som ekstreme forhold, strejke mm.

Foruden dette er der en række forhold, som også gør at du ikke vil være berettiget til kompensation. Dette omhandler hvornår du er er blevet gjort opmærksom på at din rejse er blevet aflyst:

 • Har du fået besked mindst 14 dage før afrejse kan du få tilbagebetalt pengene fra din flybillet og ingen kompensation
 • Har du fået besked mellem 7-14 dage før afrejse og flysleskabet har tilbudt en ny rejse som giver dig en forsinkelse på max 4 timer i forhold til planlagte ankomst, kan du ikke søge kompensation.
 • Er besked givet under 7 dage før din planlagte afrejse skal flysleskabet tilbyde dig en omlægning med max. 2 timers forsinkelse til destinationen, ellers kan du søge kompensation.

Når man søger erstatning for aflyst fly kan det som passager nogle gange være svært, at vurdere om situationen kunne have været undgået af flyselskabet eller ej. Blandt andet derfor sker det at sager er nød til at blive taget i retten, for at få afklaret hvorvidt man er kompensationsberettiget eller ej. Dette kan være omkostningsfyldt og ikke besværet værd, men vælger du eksempelvis at lade et specialiseret selskab håndterer din sag, vil de om nødvendigt tage din sag til retten, hvilket kan spare dig for en lang kamp med flyselskabet. Du kan søge kompensation og refusion selv eller lade professionelle som selskabet Dansk Flyhjælp tage sig af din sag.

Hvis du bliver afvist ved boarding

Flyselskaberne overbooker flyene, sådan at flyene flyver fyldte også selv om at passagerer bliver forsinkede eller af anden grund ikke kommer med. Dette betyder at man kan opleve at blive afvist ved bording på flyer. Bliver man afvist ved bording, har man rettigheder meget lig rettighederne for erstatning ved aflyst fly. Først og fremmest vil du være berettiget til at vælge en af følgende muligheder:

 • Tilbagebetaling af flybillettens pris, eller den uudnyttede del af billetten.
 • At blive omdirigeret til en ny flyvning så hurtigt som det er muligt
 • Eller at få en ny rejse til din destination på en anden dato

Foruden dette vil du have mulighed for at søge om at blive kompenseret for ikke at måtte borde det fly, du havde købt billet til. Din kompensation vil være på enten 250€, 400€ eller 600€.

Desuden vil det være muligt at blive kompenseret for nedgraderinger på fly. Dette varier mellem 30%, 50% og 75% af den pris du har betalt for din flybillet. Procentsatsen vil blive vurderet ud fra, hvor lang din rejse er.

Opgraderinger er ikke kompensationsberettiget, da du derved i forvejen får mere end du oprindeligt har betalt for.