Artikler

Køb og salg af høje karakterer

køb skoleopgave

Flere og flere unge gør det. De køber sig til gode karakterer.

Flere og flere unge i gymnasiet køber sig til gode karakterer. De kontakter studerende fra universitet, som vil skrive deres opgave for penge. Det ses også at universitetsstuderende køber sig til en god opgave, men det er hyppigst elever fra gymnasiet.

Især december er en periode, hvor mange betaler sig til en god opgave. Det er tidspunktet hvor gymnasierne skriver deres SRP (Studieretningsprojekt), som skrives på 3. år. En opgave, der skrives på to uger. Denne er obligatorisk, og tæller som et A-fag og skal bestås for at gennemføre uddannelsen.

Sådan fungerer det

De unge studerende kontakter nogen, som kan skrive deres opgave over Facebook. Det kan være nogen, de har hørt om via andre eller nogen de personligt kender. Derudover er der også et firma, som laver opgaverne for unge, FixMinOpgave.

Der er selvfølgelig også nogen, som siger nej til at lave en opgave, da de har mange som kontakter dem og det tager dem lidt tid.

Eleverne fortryder ikke at de køber en opgave fra en universitetsstuderende. Det mindsker presset, og de slipper for at føle sig stresset. Flere unge siger også, at de vil fortsætte med at købe deres opgaver.

Hvorfor?

Flere elever på gymnasiet føler sig presset af karakterræset, der konstant hærger på gymnasiet. Det gælder om at få de bedste karakterer, så for mange er det vejen mod en god karakter, at de får en anden til at skrive deres opgave. Der er skabt et uddannelsessystem, hvor elever er presset for at leve op til forventningerne. Der bliver stillet højere krav, så man bliver endnu mere presset for at klare sig, så man kan starte på universitet eller en anden videregående uddannelse. Flere unge knækker på gymnasiet, hvor de får stress og en depression.

For nogen handler det også om ren dovenskab. De gider ikke lave den opgave, og derfor vil de gerne give penge for en opgave. Så har de mere tid til deres venner.

Men hvorfor sælge opgaver for penge? Flere nævner, at det for dem er en god indtægtskilde. Som studerende på universitetet med SU, så er det ikke altid man har mange penge. Derfor ser de dette som en god måde, hvor de kan tjene lidt ekstra. En opgave kan sagtens rende op i et par tusinde kroner, og omkring 7.000 kroner hvis der er tale om en SRP opgave.

Samtidig så er det tidligere gymnasiestuderende, som mener at uddannelsessystemet er grotesk og derfor vil gøre et opgør imod systemet. Der er skabt et system, som handler om at have de bedste karakterer, hvilket gør at nogen ikke kan komme ind på drømme uddannelsen selvom de egentligt har de rigtige egenskaber. Derfor vil de hjælpe gymnasiestuderende.

FixMinOpgave

Firmaet FixMinOpgave laver opgaver for elever på gymnasiet. Op til SRP-perioden fik de 10 henvendelser pr. dag. I 2017 have de skrevet omkring 120 SRP-opgaver, hvor de også skriver almindelige hverdagsafleveringer.  Ved deres opgaver har de både karakter- og afleveringsgaranti, så man får den ønsket karakter og at de bliver lavet i tide. De er bl.a. nogle af dem, der gør opgør mod det danske uddannelsessystem.

Stifteren kom på ideen, da han skulle hjælpe en kammerat med en SRP-opgave, hvor han tænkte, at der var mange andre, som havde brug for hjælp til deres opgaver. Efterspørgslen er stigende, som de ikke har nok skribenter til. Stifteren understreger, at de ikke vil lave opgaver til elever i folkeskolen, da de mener at der brug for den grundviden, som folkeskolen giver. Derudover vil de heller ikke hjælpe med teoriprøver til kørekort, pga. moralske årsager.

Firmaet bliver dog kritiseret, da man selvfølgelig vil undgå al det snyd, men inderst inde så begår de intet ulovligt.

Snyderi

Det er en meget populær måde at skaffe en god karakter på, men samtidig er det også snyderi. Det er dog svært at finde en opgave, som er lavet af en anden, da den er lavet fra bunden. Det er nemlig ikke det samme, som når elever finder skrevne opgaver på nettet eller får af sine venner. Det er lettere at opdage, da opgaven i forvejen har været til plagiat kontrol. Dog kan de købte opgave opdages, da det faglige niveau er højere end elevens egen niveau.

Man går efter, at eleverne gør det rigtige og er ærlige. De skal indse, at det er deres egen uddannelse og derfor skal lave deres eget arbejde. Ved at købe sig til en høj karakter, så udgiver de sig for at være en anden. På universitetet fungerer det anderledes, så for at forbedre sig bedst muligt, skal man lave sine egne opgaver. Samtidig skal de respektere deres uddannelse, da det er betalt af staten.

Efter visningen af dokumentaren omkring FixMinOpgave har der nu været tale om hos politikerne, at der skal være forbud mod sådan et firma, og at det ikke skal være muligt at starte endnu flere.